Általános Szerződési Feltételek

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

A jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) hatálya kiterjed valamennyi Felhasználóra. Felhasználónak minősül a www.happyapples.hu weboldal minden látogatója, akár regisztrál, akár nem, illetve mindenki, aki a weboldal által nyújtott bármely szolgáltatást igénybe veszi vagy terméket megvásárolja.

 1. A Szolgáltató
 1. A www.happyapples.hu honlapot a Bridge Medical Kft. üzemelteti (továbbiakban: “Szolgáltató”).
 2. A Szolgáltató cégneve: Bridge Medical Kereskedelmi és Egészségügyi Szolgáltató Kft. A Szolgáltató rövidített neve: Bridge Medical Kft.
 3. A Szolgáltató székhelye: 1061 Budapest, Paulay Ede utca 56., fszt. 4.
 4. A Szolgáltató postai címe: 1061 Budapest, Paulay Ede utca 56., fszt. 4.
 5. A Szolgáltató email címe: office@bridgemedical.eu
 1. A Szolgáltatás igénybevétele, a vásárlás menete
 1. A megrendelések leadása a happyapples.hu honlapon keresztül kizárólag elektronikus úton lehetséges. A rendelésekkel kapcsolatos tájékoztatásokat a Szolgáltató szintén elektronikus úton küldi el a Felhasználók részére. A megrendelés leadása regisztrációhoz kötött.
 1. A vásárlás első lépéseként a Felhasználó kiválasztja a terméke(ke)t, majd “kosárba” teszi azokat. A termék(ek) kosárba tételét követően átvételi és fizetési mód választandó. A “megrendelem” gomb megnyomásával a Felhasználó ajánlatot tesz, mellyel fizetési kötelezettsége keletkezik és amelyre a megrendeléstől számított 24 órán belül emailen, automatikusan visszaigazolást kap. A visszaigazolás minden esetben tartalmazza a választott átvételi és fizetési módot, a rendelés értékét, a szállítási feltételeket, termékmegnevezést és darabszámot, valamint a Felhasználó adatait. Amennyiben a visszaigazolás – mely tartalmazza a megrendelés feltételeit – nem érkezik meg, a Felhasználó mentesül az ajánlati kötöttség alól. A rendelés leadása előtt a Felhasználónak van lehetősége a regisztrációkor megadott adatok módosítására a módosult adatok felülírásával és rögzítésével. A szerződés nyelve magyar. A termékek árai bruttó fogyasztói árak, melyek az Általános Forgalmi Adót tartalmazzák. A Felhasználó által fizetendő vételár a termékárból és a szállítási díjból tevődik össze. Csomagolási díjat a Szolgáltató nem számol fel. A mindenkor hatályos szállítási díjakat a Szállítási feltételek menü tartalmazza. A Felhasználót ezen felül semmilyen egyéb költség nem terheli.
 2. A Szolgáltató mindent megtesz annak érdekében, hogy a Felhasználó által megrendelt termékeket a megrendelésben rögzített határidőn belül leszállítsa. A 2 munkanapos szállítási határidejű termékeink megtalálhatók raktárunkban, ezeket két munkanapon belül házhoz szállítjuk. Előfordulhat, hogy az előálló készletfogyás miatt a megrendelés teljesítése lehetetlenné válik. A teljesítés lehetetlenülése a szerződést megszünteti. A teljesítés lehetetlenülése esetén a Szolgáltató a Felhasználót erről haladéktalanul tájékoztatja és az előre kifizetett ellenértéket a tájékoztatást követően, legkésőbb 7 napon belül visszautalja. A visszautalással kapcsolatban a Felhasználót semmilyen többletköltség nem terheli. A Szolgáltató minden tőle elvárhatót megtesz a honlapon található információk pontosságának fenntartása, illetve a készletinformációk aktualizálása érdekében.
 3. A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet értelmében a Felhasználó indoklás nélkül elállhat a vásárlástól a kézhezvételtől (termék átvételétől) számított 14 napon belül. A Felhasználó elállási jogát az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján, a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 2. számú mellékletében található nyilatkozatminta felhasználásával gyakorolhatja. A Felhasználó elállási jogát a szerződés megkötésének napja, és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja. Az elállást a Felhasználó ajánlott-tértivevényes levélpostai küldeményként adhatja fel a Szolgáltató székhelyére legkésőbb az elállási határidő utolsó napjáig, mely tartalmazza a bontatlan csomagolású megvásárolt árucikket, az elállási jognyilatkozatot, valamint az értékesítésről kiállított számla eredeti példányát. Kézhezvétel (termék átvételének) időpontja átvevőponti átvétel esetében a rendelés átvételének időpontja, házhoz szállítás esetében a futártól történő átvétel időpontja. Ezek átvevőponti blokkal/számlával, ill. a futártól kapott nyugtával bizonyíthatóak. Személyes átvételi mód nem zárja ki az elállási jog érvényesítését.
  1. Felhasználó viseli az elállási jog gyakorlása miatt a termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket. Felhasználó viseli továbbá az áru hibás csomagolásából eredő, a termék visszaküldése során felmerülő károkat is.
  2. Szolgáltató haladéktalanul, de legkésőbb a termék(ek) visszaérkezésétől számított 14 napon belül visszatéríti a visszaküldött termék(ek) vételárát. Utánvéttel visszaküldött csomagok átvételére nincs lehetőségünk.
  3. A Felhasználó elállási jogát nem gyakorolhatja a 45/2014. Korm. rendelet 29. §-ában foglaltak esetén, így különösen olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza. Termékszavatosság esetén a Felhasználó kizárólag a lejárt termék kicserélését igényelheti. A termék akkor lejárt, ha nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek.
 4. A termékek mellett feltüntetett képek illusztrációk, minden esetben a termékleírás tartalmazza a termék jellemzőit. Az esetlegesen előforduló hibákért a Szolgáltató felelősségére a 45/2014. (II. 26.) Kormányrendeletben és a Ptk.-ban rögzített rendelkezések irányadóak.
 5. A honlapon található információk nem minden esetben tükrözik a Szolgáltató álláspontját, a cikkek szerzői saját véleményt/álláspontot fogalmaznak meg.
 6. A termékleírások és egyéb, a honlapon található információk általános tanácsok, nem helyettesítik és nem is helyettesíthetik a szakszerű orvosi szakvéleményt, betegség vagy annak gyanúja esetén minden esetben forduljon orvosához, gyógyszerészéhez.
 7. Az elektronikus kommunikációból eredő esetleges rendszerhibákból és rendelésmódosulásokból fakadó többletkötelezettségek a Szolgáltatót nem terhelik. Szolgáltató a Felhasználó tájékoztatásával egyidejűleg jogosult ezen okokból rendeléseket törölni és/vagy módosítani.
 8. A Felhasználó a Szolgáltatásokat kizárólag a hatályos jogszabályoknak és a jelen ÁSZF-nek megfelelően, harmadik személyek és a Szolgáltató jogainak sérelme nélkül jogosult igénybe venni, ill. használni. Amennyiben a Felhasználó a jelen ÁSZF rendelkezéseibe vagy jogszabályba ütközően, vagy egyébként visszaélésszerűen használja a honlapot, a Szolgáltató jogosult a jelen ÁSZF-ben és a hatályos jogszabályokban rögzített hátrányos jogkövetkezményeket alkalmazni, vagy egyébként a Felhasználó felelősségre vonása érdekében a szükséges jogi lépéseket megtenni.
 1. III.A Szolgáltató által biztosított kedvezmény rendszer
 1. A Szolgáltató a Bridge Medical Kft. Törzsvásárlói, valamint a Partnerek Vevői számára egyedi kedvezményt biztosít.
 1. Törzsvásárlói kedvezményben részesül minden, 100.000,- Ft vásárlási limitet elérő Vevő és ezt a kedvezményt mindaddig jogosult igénybe venni, ameddig teljesül a 12 hónapon belüli minimum 100.000,- Ft-os vásárlási szint. Ezt a limitet vásárlásai összegének kumulálásával érheti el.
 2. A partnerkedvezmény rendszer egy folyamatosan megújuló kedvezményrendszer, amelynek keretében a Szolgáltató partnermegállapodásai alapján a Partnerek vevői is igénybe vehetik a törzsvásárlói kedvezményt. A Bridge Medical Kft. partnereknek tekinti azokat a szakembereket (dietetikus, háziorvos, szakorvos, stb.), akik az egészségtudatos táplálkozással egyetértenek és bejelentkeznek a Bridge Medical Kft. partneri rendszerébe.
 3. A törzsvásárlói kedvezmény keretein belül a Törzsvásárló/Vevő minden megvásárolt termék után termékenként 300,- Ft árkedvezmény igénybevételére jogosult.
 1. Egyéb rendelkezések
 1. A Szolgáltató jogosult a honlap bármely tartalmi vagy formai elemét saját döntésétől függően, a Felhasználók előzetes figyelmeztetése nélkül megváltoztatni, megszüntetni vagy átalakítani.
 1. A Szolgáltató rendszere a Felhasználók aktivitásáról adatokat gyűjthet, melyek nem kapcsolhatóak össze a Felhasználó által a regisztrációkor megadott egyéb adatokkal, sem más internetes honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal.
 2. A Szolgáltató jogosult a Felhasználó részére hírlevelet vagy egyéb reklámlevelet küldeni, amennyiben a Felhasználó a regisztrációkor a megfelelő adatai megadásával ehhez előzetesen, egyértelműen, kifejezetten és önkéntesen hozzájárult. A Szolgáltató nem köteles ellenőrizni, hogy a Felhasználó által a regisztrációkor, illetőleg a hozzájárulás megadásakor megadott adatok valósak és helytállóak.
 3. Valamennyi Felhasználó a regisztráció során az adatait a valóságnak megfelelően köteles megadni, a Szolgáltatót az adatok valótlanságával, téves megadásával, elírásával összefüggésben semmilyen felelősség nem terheli. Amennyiben a megadott személyes adatok valótlanságával kapcsolatban bármely harmadik személy igényt támaszt a Szolgáltatóval szemben, az igény kielégítéséért a Felhasználó köteles a Szolgáltató helyett helytállni.
 4. A Felhasználó önkéntes hozzájárulását bármikor jogosult visszavonni. Ebben az esetben a Szolgáltató a visszavonást követően a Felhasználó részére több hírlevelet, illetőleg egyéb reklámlevelet nem küld, továbbá 30 napon belül törli a Felhasználó adatait a hírlevélre feliratkozott felhasználók adatai közül.
 5. A Szolgáltató magára nézve kötelezőnek tekinti a Magyar Reklámszövetség és a Magyarországi Tartalomszolgáltatók Egyesületének etikai kódexét.
 6. A Felhasználók jogosultak a honlapon megjelenő minden olyan tartalomhoz hozzászólni, ahol erre a Szolgáltató lehetőséget biztosít. A hozzászólásoknak azonban meg kell felelniük a következő pontban foglaltaknak. Amennyiben a hozzászólások azzal ellentétesek, a Szolgáltató jogosult az adott hozzászólást törölni vagy a Felhasználó aktivitását korlátozni vagy a regisztrációját törölni.
 7. A termékekről, cikkekről írt kritikák és egyéb kapcsolódó vélemények minden esetben a Felhasználók álláspontját tükrözik, tartalmukért a Szolgáltató nem vállal felelősséget. A Szolgáltató fenntartja a jogot a jóízlést, emberi méltóságot, üzleti érdekeit, a honlap működését vagy jogszabályt sértő vélemények külön értesítés nélküli törlésére.
 8. Amennyiben a Felhasználó észleli, hogy a honlapon közzétett valamely tartalom szellemi alkotásaihoz fűződő jogait sérti, a jogsértést közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt, az office@bridgemedical.eu e-mail címre küldött nyilatkozattal hozhatja a Szolgáltató tudomására és kérheti, hogy a jogsértő tartalmat a Szolgáltató a 2001. évi CVIII. törvény  szerinti eljárás keretében távolítsa el. A nyilatkozatnak tartalmaznia kell a sérelem tárgyát és a jogsértést vélelmező tények megjelölését, a jogsértő tartalmú információ azonosításához szükséges adatokat, a Felhasználó nevét, lakcímét, telefonszámát és e-mail címét.
 9. A happyapples.eu és happyapples.hu honlapokat bárki látogathatja, de a honlapon keresztül leadott rendeléseket a Szolgáltató csak Magyarország területén belül teljesíti. A külföldi érdeklődők a honlapon található termékeket az adott országban értékesítési jogosultsággal rendelkező szolgáltatótól vásárolhatják meg. A külföldi szolgáltatók elérhetőségét honlapunkon megtalálja.
 10. Felhasználó megrendelésével kapcsolatos bármilyen kérdésével, észrevételével a Szolgáltató székhelyén működő bemutatóterem és átvételi pont munkatársaihoz fordulhat vagy az office@bridgemedical.eu címen érdeklődhet.
 11. Fogyasztói panaszügyintézés írásban történik az office@bridgemedical.eu címen.
 12. A Szolgáltatóval szemben felmerülő vitás ügyek (fogyasztói jogvita) egyszerű, gyors, bíróságon kívüli rendezése céljából békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A Szolgáltató székhelye szerint illetékes békéltető testület: Budapesti Békéltető Testület; 1016 Budapest, Krisztina körút 99., III. emelet 310.; levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.:10.
 13. A happyapples.hu és happyapples.eu honlap használatához speciális, az általános gyakorlattól eltérő hardver- és szoftver-környezet nem szükséges.
 14. A Szolgáltatót – különösen, de nem kizárólagosan a saját, illetve üzleti partnerei gazdasági érdekeinek védelmében – megilleti az ÁSZF egyoldalú módosításának joga.
 15. A Felhasználó, regisztrált vagy nem regisztrált, a honlap látogatásával elfogadja jelen ÁSZF-ben megfogalmazott irányelveket.
 16. Jelen ÁSZF 2016. június 01-én lép hatályba és visszavonásáig/módosításáig érvényes.
 17. Jelen ÁSZF a hatályba lépés napját követően megkötött adás-vételi jogügyletekre kerül alkalmazásra.
[contact-form-7 404 "Not Found"]